CHUYÊN MỤC

Tổng cộng có: 51 thủ tục
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >| 

Tên thủ tục Thẩm quyền giải quyết Lĩnh vực
Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, thành phố và cấp cơ sở trong phạm vi địa phương Sở Khoa học công nghệ Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Sở khoa học công nghệ Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Chi hỗ trợ Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục công bố hợp chuẩn Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Thủ tục công bố hợp quy Sở Khoa học công nghệ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở Khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Sở khoa học công nghệ Sở hữu trí tuệ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

   Copyright © 2017 
icontop.png